Opetusmoniste keväällä 2007

Statistinen fysiikka

Osa I [PDF]

Liitteet A ja B [PDF]

Oheismateriaali
Lämpötasapaino ja lämpötila [PDF]
Ideaalikaasun kineettinen teoria [PDF]

Kvanttifysiikka

Kvanttifysiikan ilmiömaailma [PDF]
Kvanttimekaniikan perusteet [PDF]
Aineaaltodynamiikka [PDF]
Atomin kvanttimekaaninen malli [PDF]
Monielektroniatomit [PDF]
Molekyylit [PDF]
Kiinteän aineen rakenne ja fysikaaliset ominaisuudet [PDF]