Luentokalvot keväällä 2007

Statistinen fysiikka

Tilastollinen mekaniikka I
Termodynamiikka
Entropia
Kiinteän aineen hilavarahtelyt

Kvanttifysiikka

Luentosuunnitelma_2PL

Kvanttifysiikka 1
Kvanttifysiikka 2
Kvanttifysiikka 3
Kvanttifysiikka 4
Kvanttifysiikka 5
Kvanttifysiikka 6
Kvanttifysiikka 7A Kiteet
Kvanttifysiikka 7B Elektronit ja fononit