LCE Kotisivu

S-114.1327 Fysiikka III (EST) (6 op)

Postituslista - Tentti- ja välikoetulokset - Seuraava tentti - Ajankohtaista English exam

Kevät 2009

S-114.1327 Fysiikka III (6op) luennoidaan keväällä 2009 vanhan formaatin (luennot + pisteytetyt laskuharjoitukset + välikokeet + välikoeuusinnat) mukaisena. Pyrimme kuitenkin parantamaan kurssia kaikilta osin. Tervetuloa perehtymään kavanttifysiikan ja tilastollisen mekaniikan perusteisiin.

Sisältö

Fysiikka III (EST)
Aineen mikrorakenteen fysiikan perusteet. De Broglie aallonpituus, Planckin fotonihypoteesi, Schrödingerin yhtälöt, vetyatomi, elektronin spin Paulin kieltosääntö, kvanttistatistiikkaa, mustan kappaleen säteily, elektronitilat molekyyleissä ja kiinteässä aineessa, johtavuus ja hilavärähtelyt. Opintojakson keskeisiä tavoitteita on eritelty myös ydinainesanalyysissä!

Täydentävä opintojakso: S-114.1427 Modernin fysiikan tietokoneharjoitukset
Aineaaltodynamiikka ja Ehrenfestin teoreema, johdatus kvanttimekaniikan operaattoriformalismiin ja kvanttimekaniikan postulaatit, molekyylien ja kiinteän aineen elektronirakenteen laskentamenetelmät, elektronitilat metallien ja puolijohteiden kvanttirakenteissa, johtavuus ballistisissa aaltoputkissa.

Esittely PP (vaatii IE4 tai uudemman ja laajakaistaliittymän)

Aikataulu ja järjestelyt

Luennot (ensimmäinen luento Ti 20.01.2009):
  Ti 10-12  S4
  Ke 14-16  S4
Laskuharjoitukset
  Katso kurssin sivu Noppa-jäjestelmästä:
  https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/s-114.1327/

Materiaalit

Oppikirja

R. Harris, "Modern Physics", 2nd edition, Addison Wesley, 2008
ISBN-10: 0-321-52667-8
ISBN-13: 978-0-321-52667-0

Luentokalvot ja laskuharjoitustehtävät

Luentokalvot ja laskuharjoitustehtävät löytyvät Noppa-jäjestelmästä:
https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/s-114.1327/

Kevään 2008 materiaalit
Luentokalvot ja tiivistelmät
Kevään 2007 materiaalit
Vuoden 2007 opetusmoniste
Luentokalvot ja tiivistelmät
Muuta materiaalia
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä
Aaltofunktioita laskevia simulaattoreita

Yllä olevan linkin kansiosta voit ladata kolme eri aaltofunktioita laskevaa simulaattoria tietokoneellesi. Pura zip-tiedoston sisältö uuteen kansioon ja lue pdf-tiedoston ohjeet ennen kuin käynnistät ohjelman. Ohjelmat ovat testattu Windows XP käyttöjärjestelmässä.

Suoritus

Suositeltava suoritustapa on kaksi välikoetta. (Tarkista ajat ja salijako postituslistalta ennen koetta). Välikokeissa on 5 tehtävää, jotka arvostellaan asteikolla 0-6p. Yksi tehtävä on laskuharjoituksista ja yksi liittyy läheisesti luennoilla läpikäytyihin esimerkkeihin. Kurssi voidaan suorittaa myös tentillä, joita järjestetään neljä kappaletta lukuvuoden aikana.

Laskuharjoitukset keväällä 2008

Laskuharjoituksissa ratkaistaan tehtäviä pienryhmissä assistentin vinkkien avustuksella. Etusivulle tulee kootusti merkitä ratkaistujen tehtävien numerot pisteytyksen nopeuttamiseksi. Merkittyjen tehtävien perusteella opiskelija saa laskuharjoituspisteitä, jotka ovat edellytyksenä välikokeisiin pääsyyn sekä bonuspisteiden saamiseen. Välikokeisiin osallistumiseen vaaditaan vähintään 30% laskuharjoituspisteistä kummankin välikoealueen osalta (eli 9 + 9). Laskuharjoituksista saadut lisäpisteet lisätään välikokeiden tuloksiin ja ne määräytyvät kaavan

N = (N_h / N_max) x 10
mukaan, missä N_h on tekemiesi tehtävien määrä ja N_max on tehtävien kokonaismäärä. Lisäpisteet vaikuttavat läpipääsyyn.

Lisätietoja

Luennoitsijat:
Prof. Ilkka Tittonen, Mikro- ja nanotekniikan laboratorio, Micronova Tietotie 3 4 kerros, puh: 451 2287, (E-mail: ilkka.tittonen(at)hut.fi), Prof. Jukka Tulkki, Laskennallisen tekniikan laboratorio, Innopoli II, Tekniikantie 14, III kerros. Vastaanotto luentojen jälkeen tai sopimalla puhelimitse (puh. 451 3125 ) tai sähköpostilla (jukka.tulkki(at)hut.fi).

Laskimien käyttö tenteissä ja välikokeissa:
Tenteissä ja välikokeissa sallitaan vain funktiolaskimet.

Välikokeen uusiminen:
Ensimmäisen tai toisen välikokeen voi uusia toukokuun tentin yhteydessä. Oikeus välikokeen uusimiseen on ensisijaisesti niillä opiskelijoilla, jotka ovat osallistuneet molempiin kuluvan kevään välikokeisiin. Muiden on sovittava asiasta erikseen luennoitsijan kanssa. Tenttitehtävät on jaettu kahteen osaan siten, että kummankin välikokeen alueesta on 3 tehtävää. Tehtävistä saatu pistemäärä kerrotaan tekijällä 5/3 , jonka jälkeen se lasketaan yhteen aiemmin saatujen välikoepisteiden ja laskuharjoitusbonusten kanssa. Välikokeen uusiminen on mahdollista vain toukokuun tentin yhteydessä.


Postituslista:
Opintojaksoon liittyvistä asioista tiedotetaan postituslistalla:
Postituslistalle liittyminen:
Lähetä osoitteeseen listserv@lce.hut.fi sähköpostilla viesti jonka otsake on tyhjä, ja joka sisältää pelkästään seuraavan rivin:
  SUBSCRIBE modfys Homer Simpson

Vaihda Homer Simpsonin tilalle oma etu- ja sukunimesi (ei sähköpostiosoitetta). HUOM. SUBSCRIBE mailia EI siis lähetetä modfys-listalle, vaan listserverin omaan mailiosoitteseen. Jos liittyminen onnistui, listserver lähettää siitä sinulle mailin. Ilmoita ongelmista postituslistan ylläpitäjälle (Jukka Tulkki) tai osoitteeseen lce-adm@lce.hut.fi.
Tarkemmat ohjeet postituslistojen käyttöön