LCE Kotisivu

S-114.101 Kognitiivinen neurotiede: Harjoitukset

 

kl 2005

Opettajat

Laura Kauhanen, email: lklaitin@lce.hut.fi

Sisältö

Harjoitustöissä perehdytään kognitiivisten toimintojen kokeelliseen tutkimukseen ja harjoitellaan tieteellisen artikkelin kirjoittamista. Harjoituksissa tehdään omatoimisesti kaksi koetta mikroluokissa, analysoidaan data ja kirjoitetaan niistä raportit. Kokeet saa tehdä ryhmissä ja myös datan saa analysoida ryhmissä. MUTTA jokaisen on palautettava kaksi omaa raporttia (Yksi ensimmäisestä harjoituksesta (Navonin koe) ja yksi toisesta harjoituksesta (perinteinen Sternbergin koe ja muunneltu Sternbergin koe)).

Suoritus

Ennen kokeiden tekemistä lue annettu oheismateriaali. Materiaaliin on viittattava raportin johdatusosuudessa. Raportit (2kpl, yksi/harjoituskerta) arvostellan asteikolla 1-5. Koko kurssin arvosanaan harjoitukset vaikuttavat 20%. Katso Raportin kirjoitusohjeet. Kiinnitä huomiota viittaustekniikkaan. Apua saat sivuilta löytyvistä linkeistä. Raportin pituus on 3-5 sivua.

Lisäksi kehenkilönä toimimisesta voi saada yhden lisäpisteen. Kokeet kestävät noin 1-3 tuntia ja ne tehdään Kognitiivisen tieteen ja teknologian tiloissa (Magneetitalo 4.kerros) tai kylmälaboratoriosa (Otakaari 3A). Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan ja haluat lisätietoja kokeista, ota yhteyttä Laura Kauhaseen(lklaitin@lce.hut.fi). Ilmoita Lauralle puhelinnumerosi, niin kokeita tekevät tutkijat saavat sinuun helposti yhteyden. Mikäli sinua kiinnostaa erityyppiset aivotutkimusmenetelmät kuten EEG/MEG/fMRI (katso kurssin kalvoilta) kerro tämä sähköpostissa. Kerro myös mikä on äidinkielesi ja kätisyytesi.
Ilmoitaudu viimeistään 15.3.2005. Koehenkilöksi voi ilmoitautua kaksi kertaa. Emme kuitenkaan takaa että pääset toisen kerran.

Materiaali

Päivitetty 2.2.2005: Superlab ohjelman lisenssi pitäisi taas olla kunnossa.

Tutustu huolellisesti kaikkeen annettuun materiaaliin. Salasanat ovat samat kuin luentokalvoissa.

Harjoitus 1: Ohjeet
Harjoitus 1: Luettava oheismateriaali: Artikkeli Kincla &Wolfe (tärkeä) ja Artikkeli Fink et al (lue pääpiirteittäin, ei tarvii ymmärtää mittausjärjestelyitä). Itse alkuperäinen Navonin artikkeli on hyvin vaikea selkoinen ja tästä syystä luette vain Kincla & Wolfen artikkelin jossa hyvin kerrataan Navonin koe.
Päivitetty 2.2.2005: Sähköpostilla on tullut jokunen kysely 1)ensimmäisen kokeen koehenkilöistä ja 2)lisätehtävistä. 1) Harjoitus 1 riittää että toimitte itse koehenkilönä. 2) Teidän pitää tehdä yksi lisätehtävistä, saatte valita kumman teette.

Harjoitus 2: I. Ohjeet II . Näin muokkaat Superlabia
Harjoitus 2: Luettava oheismateriaali: Artikkeli Sternberg (tärkeä), Artikkeli Jensen (lue pääpiirteet) ja Artikkeli Fries et al (kiinnostava, lyhyt).
Päivitetty 8.3.2005: Toisesta harjoitusohjeesta on löytynyt virhe Ohjeissa lukee että pitäisi järjestää G-kolumnin mukaan. Oikeasti pitäisi järjestää sarjan "set size:n" mukaan, jolloin pitäisi käyttää K-kolumina. Käytä tätä kolumnia niihin AVERAGE ft.
Päivitetty 30.3.2005: On tullut jonkin verran kyselyitä siitä mitä raportissa pitää raportoida. Tyyli on vapaa:) Voitte esim raportoida itse tekemänne Sternbergin kokeen erikseen ja oman kokeen useammalla koehenkilöllä erikseen (samassa artikkelissa) tai sitten vertaatte omaan koetta ja Sternbergin alkuperäistä koetta tai jotain vastaavaa.

Aikataulu

Tutustu harjoituksiin hyvissä ajoin ennen lokakuuta jotta tiedät tarviitko apua. Ensimmäinen ohjaus järjestetään 23.2.2004 klo 16.
Päivitetty 8.3.2005: Toinen ohjaus järjestetään 16.3 klo 16 Nuhanenässä. Ilmoitaudu molempiin ohjattuihin harjoituksiin erikseen topissa.

Ilmoittautuminen ohjaukseen on alkanut Topissa. Ilmoitaudu vain jos tarviit apua. Ilmoitaudu kuitenkin viimeistään 2 päivää ennen ohjauskertaa.

Raporttien deadlinet

Ensimmäisen raportin deadline on 1.3 klo 12 ja toisen 1.4 klo 12. Palauta raportit sähköpostin liitetiedostona Lauralle mieluiten word documenttinä tai pdf:nä. Laita sähköpostin otsikoksi neuroharjoitus1 (tai 2) .


Tästä sivusta vastaa lklaitin@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 30.3.2004
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.101/