LCE Homepage

S-114.100 Laskennallinen tiede (3 ov) L

In English

Sisältö

Tietokoneilla tapahtuvan matemaattisen mallinnuksen perusteet. Numeerinen interpolointi, käyrän sovitus, integrointi ja optimointi. Datan analyysi ja suodatus. Lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen. Monte Carlo -menetelmän alkeet. Tietokoneharjoituksia.

Aikataulu syksylle 2004

Kurssin kieli

Kurssimateriaali (luentomonisteet, harjoitustehtävät, ym) on kokonaan englanniksi (jotta englanninkielisten opiskelijoiden on mahdollista osallistua kurssille), mutta luennot pidetään suomeksi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille käyttäen wwwtopia (vain luentoryhmään, laskuharjoituksiin ei erillistä ilmoittautumista).

Suoritus

Arvosana

Tenttipäivät

Tulokset

PalauteLuennot -syksy 2004 (alustava aikataulu)

Harjoitukset

Huom: Kurssia ei voi suorittaa tekemättä harjoituksia!Kurssimateriaali


Kommentteja voit lähettää kurssin luennoitsijalle:

TkT Laura Juvonen
Teknillinen korkeakoulu
Laskennallisen tekniikan laboratorio
PL 9203, 02015 TKK
puh: 451 5733
email: laura.juvonen@hut.fi
WWW: http://www.lce.hut.fi/~lnurmine/


Tästä sivusta vastaa laura.juvonen@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 27.12.2004.
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.100/index_fi.html