MODFYS mail archive message


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Täsmennyksiä 2 välikokeen kysymyksiin

--=====================_1122940796==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hei

Ohessa muutama täsmennys 2. välikokeen sisältöön liittyen JT
2. välikokeen sisältö

Luku 8

Tästä luvusta tulee 1 kysymys joko antisymmetrisiin aaltofunktioihin tai=
 
spin-ratavuorovaikutukseen liittyen.


8.2 Identical particles
8.3 The Exclusion principle
8.4 Multielectron atoms and the periodic table
8.5 Characteristic X-rays
8.6 Spin-orbit interaction
8.7 Adding angular momenta
8.8 External Magnetic fields and the z-axis
Tähän lukuun kuuluvaa heikon kentän Zeeman efektiä ja Landen=
 g-tekijää ei 
vaadita osattavaksi välikokeessa (sivut 327-9)
8.9 Excitation spectra

Luku 9

Tästä luvusta tulee kolme kysymystä. Tärkeät asiat MB-jakauma 
(sovellutuksena molekyylien translaatio, rotaatio värähtely) vapaiden 
elektronien fermi-kaasu,  lämpösäteily ja hilalämpö

Jakaumien johtamisia ei kysytä

Huom. suomenkielinen lisämateriaali on tarkoitettu avuksi kirjan 
ymmärtämisessä  koe tehdään kirjaan perustuenLuku 9 tulee kokonaan paitsi kappale 9.8 The Laser
ja sivut 399  - 401


Luku 10

Tästä luvusta tulee yksi 6 kohtainen (pari virkettä / kohta) essee- 
kysymys. Rotaatio ja värähtely tärkeä (liittyy lukuun 9)

10.1 When atoms come together
10.2 Molecules
10.3 Rotation and vibration
10.4 Crystalline solids
10.5 Energy bands and electric conduction
10.6 Conductors insulators and semiconductors
  10.7 Semiconductor theory

10.8-10 EI tule välikokeeseen


Prof Jukka Tulkki
Department of Biomedical Engineering and Computational Science
Helsinki University of Technology
POBox 9203, FIN-02015 HUT, Finland
Street Address: Tekniikantie 14, Espoo, FIN-02015 HUT, Finland
GSM +358-50-501-4092
E-mail jukka.tulkki@hut.fi
--=====================_1122940796==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
Hei<br><br>
Ohessa muutama täsmennys 2. välikokeen sisältöön liittyen=
 JT<br><br>
<br><br>
<br>
<font face="Arial, Helvetica" size=7>2. välikokeen sisältö<br><br>
</font><font face="Arial, Helvetica" size=6>Luku 8<br><br>
</font><font face="Arial, Helvetica" size=5><b>Tästä luvusta tulee 1
kysymys joko antisymmetrisiin aaltofunktioihin tai
spin-ratavuorovaikutukseen liittyen.<br><br>
<br>
</b>8.2 Identical particles<br>
8.3 The Exclusion principle<br>
8.4 Multielectron atoms and the periodic table<br>
8.5 Characteristic X-rays<br>
8.6 Spin-orbit interaction<br>
8.7 Adding angular momenta<br>
8.8 External Magnetic fields and the z-axis<br>
Tähän lukuun kuuluvaa heikon kentän Zeeman efektiä ja Landen=
 g-tekijää ei
vaadita osattavaksi välikokeessa (sivut 327-9)<br>
8.9 Excitation spectra<br><br>
</font><font face="Arial, Helvetica" size=6>Luku 9 <br><br>
</font><font face="Arial, Helvetica" size=5><b>Tästä luvusta tulee k=
olme
kysymystä. Tärkeät asiat MB-jakauma (sovellutuksena molekyylien
translaatio, rotaatio värähtely) vapaiden elektronien fermi-kaasu,&nbsp;
lämpösäteily ja hilalämpö<br><br>
</b>Jakaumien johtamisia ei kysytä<br><br>
Huom. suomenkielinen lisämateriaali on tarkoitettu avuksi kirjan
ymmärtämisessä&nbsp; koe tehdään kirjaan perustuen<br><br>
<br><br>
Luku 9 tulee kokonaan paitsi kappale 9.8 The Laser<br>
ja sivut 399&nbsp; - 401<br><br>
<br>
</font><font face="Arial, Helvetica" size=6>Luku 10 <br><br>
</font><font face="Arial, Helvetica" size=5><b>Tästä luvusta tulee=
 yksi 6
kohtainen (pari virkettä / kohta) essee- kysymys. Rotaatio ja värähtel=
y
tärkeä (liittyy lukuun 9)<br><br>
</b>10.1 When atoms come together<br>
10.2 Molecules <br>
10.3 Rotation and vibration<br>
10.4 Crystalline solids<br>
10.5 Energy bands and electric conduction<br>
10.6 Conductors insulators and semiconductors<br>
&nbsp;10.7 Semiconductor theory<br><br>
10.8-10 EI tule välikokeeseen<br><br>
</font><x-sigsep><p></x-sigsep>
Prof Jukka Tulkki<br>
Department of Biomedical Engineering and Computational Science<br>
Helsinki University of Technology <br>
POBox 9203, FIN-02015 HUT, Finland<br>
Street Address: Tekniikantie 14, Espoo, FIN-02015 HUT, Finland <br>
GSM +358-50-501-4092<br>
E-mail jukka.tulkki@hut.fi</html>

--=====================_1122940796==_.ALT--This page generated by mhonarc 2.6.8 on Wed May 07 18:35:05 2008.